سمیناروفوبیا

اینجا هفته ای شونصد تا سمینار در زمینه های مختلف وجود دارد. از عمومی گرفته تا رشته های کاملا تخصصی. من معمولا اگر وققت کنم، سر سه سری از این سمینارها می روم. ولی از امروز یک تصمیم گرفته ام. آن هم این که سر هیچ سمیناری نروم! مگر این که موضوع سمینار را کاملا بلد باشم و بدانم که سمینار دهنده بلد است سمینار بدهد. از آنجایی که از هر چهل نفر یک نفر هم بلد نیست طوری سمینار بدهد که مخاطبان خوابشان نبرد و چیزی از کل سمینار دستگیرشان بشود، سر سمینار نشستن یک وقت تلف کردن شکنجه آور بیش نیست.

باربانیا

/ 1 نظر / 9 بازدید
باربارا

مشکل اینه که تا نری نمیدونی خوبه یا بد. من 5 دقیقه اول به خودم حق فرار می دم [لبخند]